मराठी साहित्यिक चळवळ | मराठी साहित्य संमेलन | स्नेहबंध

मराठी साहित्यिक चळवळ | मराठी साहित्य संमेलन | स्नेहबंध

कुठल्याही भाषेची प्रगती दर्जेदार साहित्यातून घडत असते. मराठी साहित्याला प्रोत्साहान देण्यासाठी आपलं मंडळ दोन साहित्य विषयक उपक्रम राबवत आहे.

१. मराठी साहित्य संमेलन (टोरांटो मधील मराठी साहित्यप्रेमींसाठी - स्थानिक साहित्यिकांनी केलेला प्रयत्न)

२. स्नेहबंध (दर्जेदार मराठी साहित्याने नटलेलं त्रैमासिक)