MBM Toronto | आनंदत्रयी

वासंतिक २०१९ - दि. १८ मे, २०१९ (शनिवार) | तिकीट विक्री सुरू

मराठी भाषिक मंडळ टोरोंटोच्या सौजन्याने शुक्रतारा ग्रुप सादर करीत आहे

"आनंदत्रयी"

अर्ली-बर्ड बुकिंग साठी विशेष सवलत !!

एप्रिल १८ २०१९, या तारखेपर्यंत खालील रांगेतील तिकीट खरेदीवर विशेष सूट देण्यात येत आहे. मर्यादित जागा .. (एप्रिल १९ पासून सर्वसाधारण दर लागू होतील)